• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Công bố

Danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế Đạ Huoai
Danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế Đạ Huoai

Danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế Đạ Huoai

    File đính kèm: DANH SÁCH HÀNH NGHỀ 2023.PDF

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai đủ điều kiện tiêm chủng - Thông báo chi tiết         Tổ dân phố 5, thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng       • TYT TT Madaguoi đủ điều kiện ...