• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Công bố

Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của TTYT huyện Đạ Huoai
Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của TTYT huyện Đạ Huoai

Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của TTYT huyện Đạ Huoai

    File đính kèm: QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2024 ( TTYT Đạ Huoai)_Signed

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU
DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU

  File đính kèm: QĐ GÓI THẦU SỐ 03-0001

DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU
DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU

DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU

File đính kèm: 167 Quyét dinh gói số 1_Signed   File đính kèm: QĐ GÓI THẦU SỐ 02

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

ÁP DỤNG THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT NGÀY 17/11/2023 CỦA BỘ Y TẾ       File đính kèm: 22-byt

Danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế Đạ Huoai
Danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế Đạ Huoai

Danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế Đạ Huoai

    File đính kèm: DANH SÁCH HÀNH NGHỀ 2023.PDF

Thông báo mời chào giá gói thầu
Thông báo mời chào giá gói thầu

Thông báo mời chào giá gói thầu

Kính gửi: - Quý Công ty                  - Quý đơn vị cung cấp, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh trang thiết bị y tế         Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai đang xây ...

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế

Áp dụng theo Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lâm Đồng về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm ỵ tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các ...

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai đủ điều kiện tiêm chủng - Thông báo chi tiết         Tổ dân phố 5, thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng       • TYT TT Madaguoi đủ điều kiện ...