• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Dịch Vụ

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

ÁP DỤNG THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT NGÀY 17/11/2023 CỦA BỘ Y TẾ       File đính kèm: 22-byt

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế

Áp dụng theo Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lâm Đồng về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm ỵ tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các ...