• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Dịch Vụ

Bảng giá thu dịch vụ khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế
Bảng giá thu dịch vụ khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế

Bảng giá thu dịch vụ khám chữa bệnh không bảo hiểm y tế

Áp dụng theo nghị quyết 129/2019/NQ-HĐND tỉnh Lâm Đồng     STT Tên dịch vụ ĐVT Giá không bảo hiểm y tế (Theo NQ129/2019/ NQ-HĐND) GHI CHÚ I GIÁ GIƯỜNG BỆNH 1 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu Ngày 272,000 2 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III ...

Bảng giá thu dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bảng giá thu dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảng giá thu dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

ÁP DỤNG THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ     STT Tên dịch vụ ĐVT Giá có bảo hiểm y tế (Theo Thông tư 13/2019/TT- BYT) GHI CHÚ