• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Thông báo Dược - TTB - VTYT

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU
DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU

  File đính kèm: QĐ GÓI THẦU SỐ 03-0001

DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU
DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU

DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU

File đính kèm: 167 Quyét dinh gói số 1_Signed   File đính kèm: QĐ GÓI THẦU SỐ 02

Thông báo mời chào giá gói thầu
Thông báo mời chào giá gói thầu

Thông báo mời chào giá gói thầu

Kính gửi: - Quý Công ty                  - Quý đơn vị cung cấp, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh trang thiết bị y tế         Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai đang xây ...