• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 02633 874272

Văn bản

Số hiệu 932/SYT-NVY
Ngày ban hành 17/4/2020
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu Tiếp tục thực hiện đơt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu 881/SYT-NVD
Ngày ban hành 11/04/2020
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu V/v hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng, chồng dịch covid-19