• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Văn bản

Số hiệu 14/QĐ-SYT
Ngày ban hành 04/01/2024
Nơi ban hành Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Trích yếu QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2024
Số hiệu 132/TB-TTYT
Ngày ban hành 11/05/2023
Nơi ban hành Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai
Trích yếu Thông báo bán thanh lý tài sản là vật liệu sau tháo dỡ nhà TYT xã Phước Lộc
Số hiệu 92/TTYT-KD
Ngày ban hành 28/3/2023
Nơi ban hành Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai
Trích yếu Thông báo mời chào giá gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023
Số hiệu 37/TTYT-TCHC
Ngày ban hành 22/02/2023
Nơi ban hành Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai
Trích yếu Công văn chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc chế độ giờ giấc làm việc theo quy định
Số hiệu 05/QĐ-TTYT
Ngày ban hành 05/01/2023
Nơi ban hành Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai
Trích yếu Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2023 của Giám đốc TT Y tế Đạ Huoai
Số hiệu 1623/QĐ-SYT
Ngày ban hành 27/12/2022
Nơi ban hành Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Trích yếu QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho TTYT Đạ Huoai
Số hiệu 2218/TB-SYT
Ngày ban hành 30/12/2022
Nơi ban hành Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Trích yếu Thông báo v/v giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Y tế cho TTYT Đạ Huoai
Số hiệu 1013/SYT-NVY
Ngày ban hành 18/4/2022
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần
Số hiệu 7316/BYT-MT
Ngày ban hành 03/9/2021
Nơi ban hành Bộ Y tế
Trích yếu Hướng dẫn an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ
Số hiệu
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Trích yếu Hướng dẫn giám sát người từ tỉnh khác đến Lâm Đồng (13/9/2021)