• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272
Bài viết mới
Số hiệu 2218/TB-SYT
Ngày ban hành 30/12/2022
Nơi ban hành Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Trích yếu Thông báo v/v giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Y tế cho TTYT Đạ Huoai
Nhóm văn bản
Tệp đính kèm https://ttytdahuoai.vn/wp-content/uploads/2023/02/2218-Giao-biên-chế-viên-chức-hưởng-lương-từ-ngân-sách-nhà-nước-năm-2023.signed.pdf