• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Các khoa phòng trực thuộc

Các khoa phòng trực thuộc, Về Chúng Tôi - 10/06/2020

* Các phòng chức năng:
– Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ – Điều dưỡng và Dân số;
– Phòng Tổ chức – Hành chính;
– Phòng Tài chính – Kế toán;

* Các khoa chuyên môn:
– Khoa Y tế dự phòng;
– Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản;
– Khoa Khám bệnh;
– Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực;
– Khoa Ngoại – Liên chuyên khoa;
– Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm;
– Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;
– Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư Y tế;
– Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

* Phòng khám đa khoa khu vực: 01 phòng khám
– Phòng Khám đa khoa khu vực TT Đạ M’ri

* Trạm Y tế xã/thị trấn: 09 trạm
– Trạm Y tế TT Mađaguôi;
– Trạm Y tế TT Đạ M’ri;
– Trạm Y tế xã Đạ Tồn;
– Trạm Y tế xã Đạ Oai;
– Trạm Y tế xã Mađaguôi;
– Trạm Y tế xã Hà Lâm;
– Trạm Y tế xã Phước Lộc;
– Trạm Y tế xã Đạ Ploa;
– Trạm Y tế xã Đoàn Kết.