• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Các khoa phòng trực thuộc

Các khoa phòng trực thuộc, Về Chúng Tôi - 10/06/2020

* Các phòng chức năng:
– Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;
– Phòng Tổ chức – Hành chính;
– Phòng Tài chính – Kế toán;
– Phòng Điều dưỡng;
– Phòng Dân số.

* Các khoa chuyên môn:
– Khoa Y tế dự phòng;
– Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;
– Khoa Khám bệnh;
– Khoa Hồi sức cấp cứu;
– Khoa Ngoại tổng hợp – LCK;
– Khoa Nội – Tổng hợp – Nhi – Truyền nhiễm;
– Khoa YHCT & PHCN;
– Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế;
– Khoa Xét nghiệm & Chẩn đoán hình ảnh.

* Phòng khám đa khoa khu vực: 01 phòng khám
– Phòng Khám đa khoa khu vực TT Đạ M’ri

* Trạm Y tế xã/thị trấn: 09 trạm
– Trạm Y tế TT Mađaguôi;
– Trạm Y tế TT Đạ M’ri;
– Trạm Y tế xã Đạ Tồn;
– Trạm Y tế xã Đạ Oai;
– Trạm Y tế xã Mađaguôi;
– Trạm Y tế xã Hà Lâm;
– Trạm Y tế xã Phước Lộc;
– Trạm Y tế xã Đạ Ploa;
– Trạm Y tế xã Đoàn Kết.