• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Hoạt Động

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU
DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU

  File đính kèm: QĐ GÓI THẦU SỐ 03-0001

DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU
DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU

DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU

File đính kèm: 167 Quyét dinh gói số 1_Signed   File đính kèm: QĐ GÓI THẦU SỐ 02

Danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế Đạ Huoai
Danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế Đạ Huoai

Danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế Đạ Huoai

    File đính kèm: DANH SÁCH HÀNH NGHỀ 2023.PDF

Thông báo mời chào giá gói thầu
Thông báo mời chào giá gói thầu

Thông báo mời chào giá gói thầu

Kính gửi: - Quý Công ty                  - Quý đơn vị cung cấp, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh trang thiết bị y tế         Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai đang xây ...

Danh mục thủ tục hành chính
Danh mục thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CẤP HUYỆN (09 thủ tục) Theo các Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng     STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa ...