• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272
Số hiệu 05/QĐ-TTYT
Ngày ban hành 05/01/2023
Nơi ban hành Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai
Trích yếu Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2023 của Giám đốc TT Y tế Đạ Huoai
Nhóm văn bản
Tệp đính kèm https://ttytdahuoai.vn/wp-content/uploads/2023/02/QĐ-giao-chi-tieu-su-nghiep-y-te-nam-2023.pdf