• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272
Số hiệu 1013/SYT-NVY
Ngày ban hành 18/4/2022
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần
Nhóm văn bản
Tệp đính kèm https://ttytdahuoai.vn/wp-content/uploads/2022/04/45981909-dieu-chinh-dinh-nghia-ca-benh-Covid19-va-bien-phop-y-te-voi-ca-benh-covid19-va-nguoi-tiep-xyc-gan.pdf