• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Văn bản

Số hiệu 1893/SYT-NVY
Ngày ban hành 19/7/2021
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu Tiếp tục áp dụng một số biện pháp quyết liệt phòng, chống COVID-19
Số hiệu 622/KH-TTYT
Ngày ban hành 08/06/2021
Nơi ban hành Trung tâm Y tế Đạ Huoai
Trích yếu KH ứng phó dịch bệnh COVID-19 theo diễn biến mới
Số hiệu
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Trích yếu Hướng dẫn tham gia dự thi Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
Số hiệu 932/SYT-NVY
Ngày ban hành 17/4/2020
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu Tiếp tục thực hiện đơt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu 881/SYT-NVD
Ngày ban hành 11/04/2020
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu V/v hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng, chồng dịch covid-19