• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 02633 874272
Bài viết mới
Số hiệu 932/SYT-NVY
Ngày ban hành 17/4/2020
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu Tiếp tục thực hiện đơt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Nhóm văn bản
Tệp đính kèm https://ttytdahuoai.vn/wp-content/uploads/2020/05/932-Tiếp-tục-thực-hiện-đợt-cao-điểm-PC-Covid-19.signed-1.pdf