• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 02633 874272
Bài viết mới
Số hiệu 881/SYT-NVD
Ngày ban hành 11/04/2020
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu V/v hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng, chồng dịch covid-19
Nhóm văn bản
Tệp đính kèm https://ttytdahuoai.vn/wp-content/uploads/2020/04/881-SY-quyết-định-1444.pdf