• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272
Bài viết mới
Số hiệu 1893/SYT-NVY
Ngày ban hành 19/7/2021
Nơi ban hành Sở Y tế
Trích yếu Tiếp tục áp dụng một số biện pháp quyết liệt phòng, chống COVID-19
Nhóm văn bản
Tệp đính kèm https://ttytdahuoai.vn/wp-content/uploads/2021/07/1893-Tiếp-tục-áp-dụng-một-số-biện-pháp-quyết-liệt-phòng-chống-dịch-bệnh-Covid-19_Signed.pdf