• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272
Số hiệu 7316/BYT-MT
Ngày ban hành 03/9/2021
Nơi ban hành Bộ Y tế
Trích yếu Hướng dẫn an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ
Nhóm văn bản
Tệp đính kèm https://ttytdahuoai.vn/wp-content/uploads/2021/09/14214-CV-7316-hướng-dẫn-an-toàn-PCD-COVID-19-đối-với-lực-lượng-tham-gia-hỗ-trợ-công-tác-PCD-COVID-19.pdf