• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của TTYT huyện Đạ Huoai

Công bố, Tin tức, Tin Tức - Hoạt Động - 01/02/2024

 

 

File đính kèm: QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2024 ( TTYT Đạ Huoai)_Signed