• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TTYT ĐẠ HUOAI NĂM 2023

Tin tức, Tin Tức - Hoạt Động - 31/01/2024

Ngày 30/01/2024, Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai phối hợp với Công đoàn cơ sở TTYT Đạ Huoai tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động năm 2023, dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác tài chính năm 2023, góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024, giai đoạn 2023-2025; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; kế hoạch phong trào thi đua năm 2023.

 

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân giai đoạn 2024-2025; Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn cơ sở.