• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính Phủ

Tin tức, Tin Tức - Hoạt Động - 28/02/2024

Từ ngày 01/01/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được Quốc hội thông qua vào ngày 09/01/2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 khóa XV chính thức có hiệu lực thi hành. Luật đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

 

 

Ngày 30/12/2023, Chính Phủ ban hành Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về: Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; Áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh, chữa bệnh….

 

*Nguồn: Công thông tin điện tử Quốc hội

 

 

 

File đính kèm: 

Luật số 15_2023_khám, chữa bệnh

96_2023_ND-CP_583328