• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

TT Y tế Đạ Huoai đỡ sanh thành công ca sanh thường cho sản phụ trở về từ vùng có dịch đảm bảo an toàn trong phòng chống COVID-19

Tin tức, Tin Tức - Hoạt Động - 07/09/2021

Thực hiện công văn số 5998/UBND-VX3 ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ phụ nữ mang thai về địa phương và công văn số 2372/SYT-NVY ngày 25/8/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc hướng dẫn phòng, chống Covid-19 cho phụ nữ có thai.

 

Để chủ động trong công các chăm sóc, điều trị cho sản phụ trở về từ vùng có dịch, Trung tâm y tế Đạ Huoai đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án sẵn sàng tiếp nhận, chăm sóc, đỡ sanh cho sản phụ từ vùng có dịch trở về địa phương.

 

Ngày 04/9/2021 Khoa CSSKSS – TTYT Đạ Huoai đã thực hiện thành công ca đỡ sanh đầu tiên cho sản phụ trở về từ vùng dịch theo đúng quy trình và đảm bảo công tác PC dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị chu đáo, đúng kế hoạch đã giúp cho kíp đỡ sanh hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid-19 cho mẹ, bé và ê kíp đỡ sanh.

 

 

 

 

Bài viết mới